היום פתחתי את ערוצי החדשות בבוקר וראיתי את הכותרת " ניסוי מוצלח לחץ 3 באלסקה: "יירוט בגובה רב מחוץ לאטמוספירה".

היום פתחתי את ערוצי החדשות בבוקר וראיתי את הכותרת " ניסוי מוצלח לחץ 3 באלסקה: "יירוט בגובה רב מחוץ לאטמוספירה". ברקע אני רואה את דגל ישראל מתנוסס בגאווה ואת שאר הדגלים של הפרויקט. מחייך ואומר לעצמי איזה כבוד שהיה לי הזכות לקחת חלק קטן בתפאורה שמסביב. חישוב גודל הדגלים, סוג התפירה הדגל הכפול שיתנוסס חרף …

היום פתחתי את ערוצי החדשות בבוקר וראיתי את הכותרת " ניסוי מוצלח לחץ 3 באלסקה: "יירוט בגובה רב מחוץ לאטמוספירה". Read More »